Seminarium w ramach mM Road Show

Seminarium w ramach mM Road Show

W czwartek 22 października 2015 roku w godz. 10.30-13.00 w Gdańsku odbyło się seminarium w ramach mM Road Show.

multiMEDIA – technology, design & management – workshop, org. Politechnika Warszawska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim i Intellectual Property Management Poland

Proponowany workshop dla około 50 uczestników partnerstwa Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim i Intellectual Property Management Poland ma na celu prezentację szerszemu gronu gospodarczemu i akademickiemu wyników prac w ramach naszego Projektu multiMEDIA – technology, design & management współfinansowanego ze środków FSS NMF i MF EOG oraz programu interdyscyplinarnych studiów drugiego stopnia w języku angielskim International Master’s Degree in multiMedia – technology, design, management w celu poddania ich pod ocenę zewnętrznych fachowców i podniesienie jakości prowadzonych prac. Studia te mają za zadanie upowszechnianie wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie technik multimedialnych zarówno dla gospodarki (przemysł, usługi, edukacja, zdrowie) jak i sektorów kreatywnych (film, telewizja, Internet, gry komputerowe). Absolwenci studiów będą mogli sprawnie współpracować ze specjalistami reprezentującymi różnorodne dyscypliny wiedzy i umiejętności.

Równocześnie zapraszamy na naszą międzynarodową konferencję MTDM 2015 w Warszawie w dniach 16-17 listopada 2015 roku.