Kontakt

Politechnika Warszawska,
 Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

ul. Nowowiejska 15/19,
00-665 Warszawa 

tel: +48 22 234 7910 
email: mmedia@ire.pw.edu.pl