Program Studiów

Zapotrzebowanie rynku na fachowców pracujących dla najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki, zarówno globalnej jak i polskiej  sprawia, że niezbędne stało się dostosowywanie kształcenia i profilu absolwentów w specyficznych, interdyscyplinarnych dziedzinach. O ile na najwyższym poziomie kształceni są w Polsce informatycy, inżynierowie telekomunikacji, filmowcy, reżyserzy dźwięku, muzycy, specjaliści z zakresu psychologii komunikacji, prawnicy IP, o tyle dostrzegalny jest równocześnie brak kompetentnych osób potrafiących integrować te obszary i sprawnie współpracować ze specjalistami reprezentującymi te różnorodne dyscypliny wiedzy i umiejętności (knowledge and skills).

Projektowane studia magisterskie w języku angielskim będą trwały cztery semestry.
W ciągu trzech pierwszych semestrów materiały wykładowe, warsztatowe, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe będą obejmować następującą tematykę:

 • Moduły techniczne (technology):
  • techniki telekomunikacyjne.
  • computer science (programowanie; analiza, indeksowanie i kompresja obiektów multimedialnych; matematyka w multimediach).
  • akustyka z elektroakustyką, techniki studyjne (rejestracja i przetwarzanie, zapisywanie, przechowywanie, udostępnianie i przesyłanie sygnału dźwiękowego, obrazów i sekwencji obrazów, w tym technologie 3D).
 • Moduły artystyczne (design):
  • sztuki wizualne (malarstwo, grafika, fotografia, film) w formach multimedialnych.
  • akustyka, reżyseria dźwięku w multimediach, muzyka w formach multimedialnych.
 • Moduł zarządzania (management):
  • komunikacja, marketing, przywództwo i budowanie zespołów twórczych, zarządzanie projektami kreatywnymi, własność intelektualna w tym jej ochrona prawna i komercjalizacja.

Na pierwszym semestrze nastąpi przydział projektów dyplomowych realizowanych w interdyscyplinarnych grupach.

Zajęcia warsztatowe w zakresie studiów przypadku, lektorat uzupełniający z fachowej angielszczyzny, także liczne zajęcia w systemie e-learningowym (nauczanie zdalne) będą realizowane w trakcie trzech pierwszych semestrów.

Semestr czwarty, dyplomowy przewiduje samodzielną finalizację projektu przydzielonego na początku studiów. Spodziewamy się, że na tym semestrze ujawnią się predyspozycje studentów, co spowoduje, że powstaną prace zarówno artystyczne, jak i technologiczne czy o charakterze ekonomicznym. Przewidujemy weryfikację potencjału rynkowego proponowanego rozwiązania projektowego.

Warunkiem przyjęcia na studia jest wcześniejsze ukończenie innych studiów wyższych (minimum uzyskanie dyplomu licencjata).