International Conference MULTIMEDIA - technology, design, management 2014

W dniach 29-30 października 2014 roku na Politechnice Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja Multimedia – technology, design, management joint with 5th International IP Management Forum.

Na konferencji były prezentowane światowe i polskie osiągnięcia, nadchodzące trendy, oferowane możliwości, wyzwania i zagrożenia w dziedzinie szeroko pojmowanych multimediów.

Materiały pokonferencyjne: http://ztv.ire.pw.edu.pl