KICK-OFF Meeting

14 kwietnia 2014 roku, w Klubie Absolwenta Politechniki Warszawskiej, odbyła się oficjalna inauguracja projektu.  W spotkaniu wzięło udział około 40 osób – przedstawiciele instytucji wspierających projekt, kadry akademickiej oraz z członkowie zespołu projektowego.

O godzinie 9.30 spotkali się członkowie Komitetu Sterującego, któremu przewodniczył kierownik projektu, prof. Józef Modelski.

Część pierwsza spotkania poprowadził kierownik projektu - prof. Modelski. Adres powitalny wygłosił Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Studiów, Prof. Krzysztof Lewenstein. Następnie kierownik projektu przedstawił jego główne założenia, zaś zaproszeni goście wygłosili przemówienia nawiązujące do otoczenia naukowego i biznesowego, w ramach których działają polskie uczelnie kształcące w dziedzinie multimediów. Tę część zakończyło wystąpienie dr Krzysztofa Orleańskiego, kierownika Laboratorium Multimediów z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Trondheim (NTNU) - eksperta wspierającego projekt.

W drugiej części liderzy modułów tematycznych przedstawili założenia pracy w swoich dziedzinach oraz rozpoczęli dyskusję merytoryczną nad programem nauczania planowanego kierunku studiów.

Dyskusję kontynuowano w trakcie kończącego spotkanie poczęstunku.