Konferencja MTDM 2015

MTDM 2015

16-17 listopada 2015

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Dwudniowa konferencja została zorganizowana w ramach projektu  International Master’s Degree in multiMedia – technology, design, management. Projekt jest realizowany przez zespół pracowników z uczelni polskich i norweskich: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Sztuk Pięknych, NTNU Trondhaim oraz IP Management Poland.

W trakcie konferencji zaprezentowano interdyscyplinarny program nauczania w języku angielskim opracowywany w ramach projektu. Swoje osiągnięcia i nadchodzące trendy przedstawili zaproszeni goście  reprezentujących wiedzę i umiejętności w różnych aspektach multimediów. W trakcie sześciu sesji (dwóch plenarnych i czterech tematycznych) wystąpiło 24 prelegentów. W ramach wydarzeń towarzyszących uczestnicy mieli okazję obejrzeć instalację Przesłuchanie danych. Nośniki Doroty Błaszczak (UMFC), pracę Mirror / Snapshot Karola Yamazaki (ASP) oraz multimedialną wystawę prac studentów ASP.  

Konferencja była prowadzona w języku angielskim, materiały pokonferencyjne w wersji elektronicznej będą opublikowane w najbliższym czasie.