Wydarzenia towarzyszące

16 listopada

Audiowizualna instalacja Doroty Błaszczak
Sala 116, instalacja dostępna w trakcie wszystkich przerw 16 listopada

Przesłuchanie danych. Nośniki
Sonifikacja metadanych z bazy Archiwum Polskiego Radia

Przesłuchanie danych. Nośniki to audiowizualna instalacja, pozwalająca na przesłuchanie metadanych z bazy nagrań Archiwum Polskiego Radia. Jest to próba wykorzystania procesu sonifikacji do przedstawienia złożoności zgromadzonych danych oraz samej historii zespołowego tworzenia bazy danych, stanowiącej jedyny dostęp do historycznych zbiorów dźwiękowych.

Metafora magnetofonu posłużyła do stworzenia interfejsu instalacji. „Głowica odtwarzająca” może być przesuwana wzdłuż linii taśmy magnetycznej, jako osi czasu dla dat wpływu nośników do Archiwum, tak by odtworzyć proces powstawania kolekcji archiwalnej. Kolejne dni pracy zaznaczone są dźwiękami dzwonów. Złożone zależności pomiędzy elementami archiwalnymi: nośnikami, nagraniami, plikami dźwiękowymi wpływają na zmienność rytmu, wysokości i głośności oraz rozłożenia dźwięku w przestrzeni.
      

17 listopada

Prezentacje prac studentów z Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie
Dostępne w holu przed Audytorium Centralnym

Karol Tomoki Yamazaki - Mirror / Snapshot - Praca Licencjacka 2015
Pracownia Multimediów dr hab. Piotr Welk/ Pracownia Projektowania Graficznego dr. Marcin Władyka
godz. 14:50, Audytorium Centralne, zaraz po zamknięciu oficjalnej części konferencji